Історія

Відокремлений структурний підрозділ «Центр авіаційної підготовки та сертифікації» (ВСП «ЦАПС») бере свій початок з учбово-тренувального загону №8 (УТО-8), створеного згідно з наказом ГУ ЦПФ від 24 липня 1945 року №142 для підготовки професійних кадрів у цивільній авіації.

Керуючись рішенням Директивних органів про перебудову вищої та середньої спеціальної освіти в цілях удосконалення перепідготовки фахівців льотного, диспетчерського, технічного персоналу, а також робітників масових професій цивільної авіації наказом УУЦА від 05 грудня 1988 року № 222 УТО-8 реорганізували в Учбово-тренувальний центр (УТЦ) Українського управління ЦА.

Наказом Міністра транспорту України від 13 грудня 1993 року №474 УТЦ був реорганізований в Український Державний Державний учбово-сертифікаційний центр (УДУСЦ ЦА) для підвищення рівня підготовки авіаційного персоналу ЦАУ, приведення системи підвищення кваліфікації членів екіпажів повітряних суден у відповідності до норм Міжнародної організації цивільної авіації ІКАО.

З метою розвитку національної системи теоретичної та практичної підготовки і сертифікації авіаційного персоналу цивільної авіації в авіаційних навчальних закладах, центрах, інших установах Міністерства освіти і науки України та Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації наказом від 28 жовтня 2005 р. №624/808 на базі УДУСЦ ЦА створено державне підприємство «Головний навчальний та сертифікаційний центр цивільної авіації України» (ДП «ГНСЦЦАУ»).

За роки існування невеликий навчальний підрозділ перетворився на сучасний учбово-тренувальний центр цивільної авіації з підготовки пілотів, штурманів, бортінженерів, техніків, інспекторського й інструкторського складу, інших авіаційних фахівців.

За цей час був створений цілий комплекс, що включає навчальний корпус, готель, їдальню, будинки для тренажерної техніки.

Удосконалюється навчальний процес, використовуються сучасні методи навчання і передові комп’ютерні технології.

Тренажерний комплекс оснащений наземними тренажерами практично всіх типів літальних апаратів, що експлуатуються в цивільній авіації України.

Навчання, льотну і тренажерну підготовку, сертифікація практичної професійної підготовки авіаційного персоналу-проводять фахівці з високим рівнем теоретичних знань, висококваліфікрованим льотний і технічний склад.

Керівники закладу від дня заснування до сьогодення:
1. Задирашко (1945-1946) – 1 рік
2. Дорошенко (1946-1948) – 3 роки
3. Матвеєв П.П. (1948-1953) – 16 років
4. Балалов С.У. (1963-1965) – 2 роки
5. Золотарьов М.В. (1965-1966) – 1 рік
6. Новоселецький Г.О. (1966-1981) – 16 років
7. Федченко Г.В. (1981-1984) – 3 роки
8. Улибишев В.В. (1984-1985) – 1 рік
9. Кіптілий М.Г. (1985-1986) – 1 рік
10. Любвін О.О. (1986-1992) – 6 років
11. Богуля М.С. (1992-2008) – 16 років
12. Недбай С.В. (2008-2016) – 8 років
13. Авраменко О.М. (2016-до цього часу).